Vedtekter

Vedtektene er Bjørgvin Marknads høyeste lover, og bør stemme overens med drift og praksis.

Vedtekter for Bjørgvin Marknad f.o.m. 2013

Navn og målsetting

§ 1.1 Organisasjonens formål er å formidle vikingtid- og middelalderhistorie til interesserte i alle aldre, på en levende måte.

§ 1.2 Organisasjonens navn er “Bjørgvin Marknad”.

§ 1.3 Organisasjonen er en frivillig organisasjon som stiller seg politisk og religiøst uavhengig.

§ 1.4 Alle organisasjons eiendeler eies av medlemmene i felleskap. Ved oppløsning av organisasjonen vil Bjørgvin Marknads eiendeler tilfalle en eller flere organisasjoner som driver lignende aktiviteter som Bjørgvin Marknad. Oppløsningsmøtet avgjør hvilke organisasjoner dette gjelder

Medlemmer

§ 2.1 Medlemmer under 18 år må ha foresattes tillatelse for å bli medlem. Medlemmer under 16 år må meldes inn sammen med foreldre. En må være fylt 16 år for å arrangere Bjørgvin Marknad. Man må fylle 16 år samme år som medlemskapet skal gjelde for.

§ 2.1.1 Man er å regne som medlem etter at kontingent for gjeldende år er betalt. Medlemskontingenten gjelder per kalenderår. Årsmøtet bestemmer kontingenten per år.

§ 2.2 Alle medlemmene skal følge norsk lov og de retningslinjene styret setter. Organisasjonen er ikke ansvarlig for enkeltmedlemmers handlinger.

§ 2.2.1 I tiden marknaden varer, dvs. fra og med opprigging til og med nedrigging, skal marknadsreglene følges. Brudd på reglene kan føre til utestengelse fra festivalen. Dette avgjøres av styret på festivalen. Om bruddet er alvorlig nok, vil senere deltakelse i organisasjonen Bjørgvin Marknad avgjøres på et årsmøte. Marknadsreglene fastsettes av BM på allmøte i forkant av hver festival.

§ 2.2.2 Medlemmer av BM som gjør seg skyldig i brudd på Norges lover, organisasjonens vedtekter eller på en annen måte ved sin atferd skader eller truer organisasjonen, kan suspenderes av styret for en tidsbegrenset periode. I særs alvorlige tilfeller kan medlemmet ekskluderes av styret. Ekskluderingen kan oppheves av et årsmøte.

§ 2.3 For å være med under Bjørgvin Marknad festivalen, må man ha tidsriktige klær.

§ 2.3.1 Bruk av nøytrale sko er tillatt. Moderne tilbehør som smykker, ringer, klokker o.l. skal ikke være synlige. Moderne emballasje, som plast skal ikke være synlig. Røyking, unntatt med pipe, skal foregå på henvist område i åpningstidene.

Årsmøte

§ 3.1 Høyeste organ i Bjørgvin Marknad er årsmøtet. Styret plikter å innkalle til minimum et årsmøte i året.

§ 3.2 Alle medlemmer skal ha skriftlig innkallelse til alle årsmøter.

§ 3.3 Årsmøtet er vedtaksdyktig med 1/3 av medlemmene eller minimum 10 enkeltmedlemmer tilstede. For å ha stemmerett under årsmøtet må kontingent være betalt.

§ 3.4 Et minimum av 5 medlemmer kan i felleskap innkalle til ekstraordinært årsmøte, hvis de finner det nødvendig.

§ 3.5 Hvert enkelt tilstedeværende medlem kan ha fullmakt fra ett annet medlem som ikke er tilstede på årsmøtet.

§ 3.6 Årsmøtet skal avholdes etter Bjørgvin Marknad, innen utgangen av oktober, hvert år.

§ 3.6.1 Evalueringsmøte etter Bjørgvin Marknad skal avholdes så tidlig som mulig etter marknaden, og senest en måned før årsmøtet.

Ledelse

§ 4.1 Styret har ansvar for den daglige driften av organisasjonen og skal arbeide for at det blir arrangert et marknad i Bergen hvert år.

§ 4.2 Styret har signaturmyndighet. Offisielle dokumenter skal underskrives av minst to styremedlemmer for å regnes gyldig.

§ 4.3 Styret velges for et år av gangen på et årsmøte. Styreleder velges separat, mens de resterende styremedlemmene konstituerer seg selv.

§ 4.4 Styret skal bestå av minimum en leder, en nestleder, en økonomiansvarlig og en referent.

§ 4.4.1 Medlemmer med tillitsverv i BM styret eller valgkomiteen, skal ikke ha verv i andre vikinglag eller lignende organisasjoner.

§ 4.5 Styret skal godkjenne alle innslag og bidrag fra deltakere.

§4.6 Årsmøtet anerkjenner et presidentskap som skal bestå av tidligere ledere, i tillegg til tidligere styremedlemmer som har sittet i tilsammen minimum 2 perioder. Presidentskapet skal følge opp organisasjonen som et rådgivende organ. Presidentskapet har, med 2/3 flertall av presidentskapets medlemmer, fullmakt til å kalle inn til ekstraordinært årsmøte.

Vedtekter

§ 5.1 Vedtektene skal være tilgjengelig for alle medlemmer.

§ 5.2 Vedtektsendringer kan kun skje ved 2/3 flertall på et årsmøte, og gjelder etter heving av årsmøtet.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s