Medlem

Medlem / Member

Ønsker du å støtte Bjørgvin Marknad med ditt medlemskap? 🙂
Vi jobber for å arrangere allmøter, kurs og ulike sosiale aktiviteter for medlemmene våre, gitt initiativ og ressurser.
Vi er selvfølgelig alltid glade hvis noen vil engasjere seg i organiseringen av festivalen! Da kan du også registrere deg som frivillig og/eller deltaker.

BM 2023 Bli medlem skjema

Årlig medlemskontingent:
NOK 50,- for student / barn / honnør
NOK 100,- for ordinært medlemskap
NOK 200,- for familiemedlemskap (husstand)


Would you like to support us with your membership? 🙂
We work to arrange general meetings, courses and various social activities for our members, given initiative and resources.
And of course, we are always happy if someone wants to get involved in the organization of the festival! Then you can also register as a volunteer and/or participant.

BM 2023 Become member form

Annual membership fee:
NOK 50,- for student / child / senior
NOK 100,- for ordinary membership
NOK 200,- for family membership (household)