Takk for BM 2016 – velkommen 2017!

Nå nærmer det seg årsmøte og nytt BM-år, som igjen fører med seg nytt styre og nye oppgaver. Vi vil gjerne takke alle som hjelper til og gjør Bjørgvin Marknad til virkelighet og et flott marked. Etter 2016-sesongen er det nå en del som ønsker seg pause fra styrevirksomhet og organisering, og vi trenger så nye (eller gamle) til å bli med! Setter du pris på BM og ønsker at vi skal fortsette å ha marked og medlemskvelder trenger vi nå de med mulighet til det til å hjelpe til ved å stille som styremedlem-kandidat, bli med i styret for å dra vogna videre. I første omgang må vi være nok folk til å i det hele tatt få arrangert marknad – og nest: dess flere vi er i styret, dess mer og større ting kan vi få til i klubben og på markedet 🙂

Har du mulighet til å hjelpe til og stille som styremedlemskandidat?

Send oss en mail på styret.bjorgvinmarknad@gmail.com

 

– Malin, med resten av gjenstillende styremedlemmer


Legger ved noen bilder av fine folk i et fint fellesskap ∼

Om Bjørgvin Marknad

Bjørgvin Marknad ble etablert høsten 2003, av ivrige mennesker som hadde følt på at Bergen manglet et tilbud til viking- og middelalderinteresserte. Med den rike historien Bergen har så var det på tide, og sommeren 2004 arrangertes den første festivalen, da på Fløyen. I 2008 flyttet vi til Hordamuseet, vi trengte større plass!

Vellykket som det har vært, hvert år med vekst i antall deltakere og aktivitet fra besøkende, fortsetter vi vår aktivitet, og arrangerer igjen festival på Hordamuseet.

Bjørgvin Marknad drives helt på frivillig basis; ingen får lønn, og vi driver for å formidle historie og kultur til, for og med interesserte ildsjeler.

Har du lyst å være med så trenger vi alltid nye sjeler og hender i gruppen og som arrangør av festivalen vår.

Finn gjerne facebooksiden vår som er en dynamisk side med vennlig og ledig tone. Her kan man legge ut eller etterspørre det man føler for, så lenge det er relatert til vikingtid eller middelalder (se egen side oppe i menyen).


Bjorgvin Marknad was established in fall 2003, by eager people that felt Bergen had been lacking something for the ones interested in medieval and viking age. With Bergen’s history it was about time, and summer 2004 the first festival on Mount Floyen took place.

In 2008 the festival moved to Hordamuseet, we needed more space!
Succesfull as it has been, every year growing in numbers of participants and visitors, we continue our work and will once again arrange a festival at Hordamuseet.

BjørgvinMarknad is an organisation, with only volunteer workers, nobody gets payed for their work, and wee aim to provide knowledge, history and culture for and by eagerly interested souls.

If you want to join us, we are always in need of new souls and hands in the group, and for arranging our festival!

You can find the facebook page (see link at the top menu). It is a dynamic page with a freindly and leisurely feel to it. You can feel free to share or ask what you feel for, as long as it is related to viking or medieval ages.

FRIVILLIG TIL BJØRGVIN MARKNAD 2016?

Bjørgvin Marknad kunne aldri blitt arrangert uten hjelp, og vi skylder en stor takk til våre frivillige. Vi ønsker alle, nye som gamle, frivillige velkommen, og kan love dere en helt spesiell opplevelse:

Om du ikke har eget telt, kan du få sove i et av husene på Hordamuseet. Om du ikke har tidsriktige klær, kan du låne dette av oss,  hvis du spør oss på forhånd! Alle frivillige vil få gratis frokost og suppe hver dag, og hvis dere jobber 3 vakter, får dere gildet på lørdagen gratis! Frivillige på Bjørgvin Marknad får også ett års gratis medlemskap i Bjørgvin Marknad. Da får du mulighet til å være med på allmøter, kurs og ulike sosiale aktiviteter i løpet av året. Vi garanterer en flott opplevelse, med masse flotte mennesker!

Oppgaver under Børgvin Marknad 2016

Rigging
Er du glad i å snekre, rigge, sjaue, sette opp telt og gjerder.
Bli med å bygge Bjørgvin Marknad!

Frokost
Lage i stand frokost til sultne vikinger.

Billettører
Selge billetter til festivalen og ønske publikum velkommen, sammen med en representant fra styret.

Parkering
Guide gjester i riktig retning, og forklare hvor de kan parkere.

Kafe
Selge mat og drikke til festivalens publikum, og sultne vikinger.

Suppebod
bli med å lage vikingsuppe og vikingbrød, som vi selger til publikum og sultne vikinger.

Grillen
Hold vakt ved grillen, og sørg for at ingen setter fyr på Hordamuseet.

Lek og aktiviteter
Bidra til at de publikumsrettede aktivitene flyter som de skal og at sikkerheten overholdes, bueskyting, øksekasting, vikingleker o.l

Vakthold
Pass på at markedsfreden overholdes både i og utenfor åpningstid.

Løper
Er du glad i å fikse ting, ikke redd for tempo. Vi trenger folk som kan hente, fikse, bringe, nå!

Renhold
En av våre viktigste jobber! Sørger for at markedets område ser presentabelt ut, tømmer boss o.l.

Håper vi ser deg på BM 2016! Hilsen Audun Nordbustad Skree, frivilligansvarlig 2016.

Hvis du har spørsmål, er det bare å ta kontakt med meg på 474 17 378 ;D