Triste nyheter for BM 2020 / Sad news regarding BM 2020.

Kjære medlemmer og alle dere som er en del av BM.

Med hensyn til dagens Corona-situasjon, har styret vedtatt at Bjørgvin Marknad 2020 som skulle vært arrangert 5.-7. juni i år, ikke kan gjennomføres.

Vi har bevisst ventet så lenge med å ta avgjørelsen for å være helt sikker på at vi tar rett beslutning.

På vegne av Styret beklager jeg sterkt at det ikke blir BM 2020, men BM kommer sterkt tilbake 4.-6. juni i 2021.

Styret vil ligge på vent til restriksjoner har normalisert seg, og vil jobbe mot best mulig årsmøte når det blir tid for dette.

Vi er tilgjengelig for kontakt på e-post og Facebook.

God påske og håper alle holder seg friske.

Beste hilsen,
Tom Dall-Larsen
og hele Styret for BM2020.

________________________________________________________________________________________________

Dear members and all of you who are a part of BM.

Regarding the Corona situation, the board has decided that Bjørgvin Marknad 2020 which should have been arranged June 5th through 7th this year, can not happen.

We have waited this long on purpose to decide, to be certain in our decision.

On behalf of this year’s board, I am very sorry that BM2020 has to be cancelled, but we will see you all for BM 2021 , June 4th through 6th.

The board will await news on the restrictions from our government, until things normalize. Meanwhile we will work towards our general assembly this autumn.

We will be available via e-mail and through our Facebook group.

Happy Easter to all, and stay healthy.

All the best, ,
Tom Dall- Larsen
and the board of BM2020.

Styremedlemmer BM 2020. / Board members of BM 2020.

Tom

Tom BM2020 Chief


Tom Dall-Larsen. Leder. Tom er 48 år og jobber som kjøkkensjef. Ble med i BM i 2015. Har blant annet vært frivillig og sørget for mat til gildet på markedet noen år. Tom er gift med Annhja, og har blitt glad i, og engasjert i Bjørgvin Marknad på den måten. Har som oppgave å holde oversikt og ha is i magen under planlegging og utførelse av Bjørgvin Marknad 2020.

Tom Dall-Larsen. Chief. Tom is 48 years old, and works as a chef. Joined BM in 2015. Has been a volunteer and provided food for the BM feast a couple of years. Tom is married to Annhja, and has grown to love Bjørgvin Marknad and is eager to contribute. His tasks are to keep on top of things and keep calm during planning and making Bjørgvin Marknad 2020 happen.

___________________________________________________________________________________________________________

Anne-Mette

Anne-Mette BM2020 Vice chief


Anne-Mette Kristiansen. Nestleder og PR. Anne-Mette er glad i vikinglivet og har erfaring som viking i det Askøybaserte laget Fenring. Har deltatt på BM og andre markeder i mange år. Anne-Mette sine oppgaver er å samarbeide med Tom om lederoppgaver, og evt steppe inn der det blir nødvendig. Ellers har Anne-Mette også tatt på seg PR-arbeid, sammen med Annhja.

Anne-Mette Kristiansen. Vice chief and PR. Anne-Mette loves life as a viking and is experienced in being a viking from the Askøy based organization Fenring. She has attended BM as a participant many times. Anne-Mette’s tasks are to cooperate with Tom in leading BM, and step in if necessary. Other than that, Anne-Mette has also taken on PR together with Annhja.

____________________________________________________________________________________________________________

Hermina

Hermina BM2020 Treasurer


Hermina Gjertsen Økonomiansvarlig. Hermina var en av dem som startet Bjørgvin Marknad i 2003, og var leder de første årene. Da vi flyttet til Hordamuseet fikk hun to flotte barn med sin mann Even, og var borte fra styret noen år. Har vært i styret igjen siden 2016, da som leder, og de to siste årene som øknonomiansvarlig. Under markedet skal Hermina balansere pengeskrin, kvitteringer, veksel, dagsoppgjør.

Hermina Gjertsen. Treasurer. Hermina was one of the founders of Bjørgvin Marknad back in 2003. She was the chief for the first years. When we moved the market to Hordamuseet she had two beautiful children with her husband Even, and took a leave of absence for a few years. She returned to the board in 2016, elected to be cheif again, and for the last two years she has been treasurer. During the market she will balance the treasure chest, receipts, change and accounting.

_____________________________________________________________________________________________________________

Annhja

Annhja BM2020 Secretary


Annhja BSN Nielsen. Referent, PR og førstehjelp. Utdannelse i helsefag. Har vært med i BM siden 2005, hvorav både som leder og nestleder. Kun ett og annet år innimellom uten styreverv. Har i flere år også hatt ansvar for BMs ukentlige medlemstreff i Kulturhuset på Nesttun. Styreverv i år er referent, og PR sammen med Anne-Mette. På markedet finnes Annhja i Info-teltet, med blant annet førstehjelp.

Annhja BSN Nielsen. Secretary, PR and first aid. Educated health proffesional. Member of BM since 2005, where of both chief and vice chief. Only a year or two inbetween without duties as a board member. Has been responsible for the weekly gettogethers in Kulturhuset at Nesttun for several years. This year’s duties are; report writing, and together with Anne-Mette working with promotion. During the market you can find Annhja in the info-tent, doing amongst other things; first aid.

_______________________________________________________________________________________________________________

Even

Even BM2020 Camp Manager


Even A. Gjertsen. Styremedlem, og leirsjef. Even var også med å stifte Bjørgvin Marknad i 2003. Har vært nestleder, leder, leirsjef, og også ute av styret da han fikk barn med sin kjære Hermina. Er nå sterkt tilbake, og skal være leirsjef, og ha kontroll på deltakere og leiroppsett og logistikk på leiren, både før, under og etter markedet. Han gjør denne jobben både med stø hånd, myndig mine,og enormt med humor når anledningen byr seg. Svinger gjerne sverd.

Even a. Gjertsen. Board member and camp manager. Even was also one of the founders of Bjørgvin Marknad in 2003. Has been chief, vice chief, camp manager, and also took a leave of absence when he became a parent together with his dear Hermina. Is back in the board again, and will manage the camp, oversee the participants and placements and logistics, both before, during and after the market. He will manage the camp with a firm hand, confident attitude, and a whole lot of humour whenever the occation allows it. Won’t mind swinging the sword.

________________________________________________________________________________________________________________

Audun

Audun BM2020 Assistant camp manager


Audun Nordbustad Sara Skree. Styremedlem og assisterende leirsjef. Audun startet i BM som frivillig i tenårene. Velvillig type, som har blitt med i styret og hatt verv som frivilligansvarlig noen år etter dette. Svinger gjerne sverd på fritiden, og er god å ha som hjelper til diverse gjøremål før, under og etter markedet.

Audun Nordbustad Sara Skree. Board member and assistant camp manager. Audun started out in BM as a volunteer in his teen years. Friendly and willing, and has later joined the board and done tasks like managing the volunteers. Will also be seen swinging a sword from time to time, and is good at lending a hand for different tasks before, during and after the market.

_________________________________________________________________________________________________________________

Charlotte

Charlotte BM 2020 Volunteer manager


Charlotte Uglehus. Styremedlem og frivilligansvarlig. Har vært deltaker på BM siden i fjor, men har besøkt markedet i åresvis pga sin interesse for vikingtid. Har erfaring både fra helsevesenet og som dørvakt i utelivet. Stiller i år som førstereis i styret og derved som arrangør av BM. Skal under markedet ha ansvar for de frivillige, og kafeen, og har lov å bruke Audun og oss andre til assistering og rådgivning. Blir under markedet å finne i farta for å koordinere vaktposter og vaktlister og assistere på førstehjelp.

Charlotte Uglehus. Board member and volunteer manager. Has been participating at BM since last year, but have been visiting us for years before due to her interrest in the viking age. Is an experienced health care proffesional and a bouncer. Is on her first voyage in the BM board and by that is also an arranger of the market. Will manage the volunteers during the market. She will also be managing the kafe. She is allowed to use Audun and the rest of us to assist and for guidance. Will be seen on the move during the market, to coordinate workplaces, shift schedules and will also assist with first aid.

Neste helg braker det løs!

Og vi gleder oss 🙂

Vi gleder oss fordi vi har jobbet for å få i stand et flott marked.

Vi gleder oss for vi er heldig for at mange deltakere velger å komme til oss fra hele Europa, for at frivillige hjelper å stelle istand og for at vi kan gi en god opplevelse til publikum som kommer.

Vi gleder oss også fordi:

Virelai kommer!

virelai

De kommer for å spille og synge, og få alle sammen i dans! http://www.virelai.dk/

Foreningen Langskipet «Haakon Haakonsson» kommer!

HH

De kommer med langskipet sitt og tar med seg folk ombord for en tur i fjorden https://www.facebook.com/groups/vikingskipet/

Fortidsfamilien kommer!

GG

De kommer og viser sine historiske håndverk og deler sin entusiasme for levende historie. https://fortidsfamilien.com/

Fekteklubben Frie Duellister kommer!

FD

De kommer for å vise sine ferdigheter med sverd. http://www.frieduellister.no/no/lokaler/bergen

Tidsreiser kommer!

511x385_eventyrspill01_proximity__0x000000_248

Tidsreiser kommer og lager leven for store og små. http://tidsreiser.no/

Frotveit gård kommer!

hestene

Frotveit gård kommer og tar med seg hestene. facebook.com/frotveitgard

Velkommen til Bjørgvin Marknad 2019/ Welcome to Bjørgvin Marknad 2019

Vi ønsker gamle og nye deltakere, formidlere, frivillige og publikum velkommen til årets marked!

Planleggingen er godt i gang og vi håper dere gleder dere minst like mye som oss.

Vi vil ærbødigst takke fjorårets styret og frivillige for et fabelaktig innsats i 2018! Tusen takk også til alle deltakere fra fjernt og nært som bidro til atmosfære og formidling – vi setter uendelig pris på at dere kommer.

I fjor åpnet vi for en konkurranse i forbindelse med ny logo for Bjørgvin Marknad. Valget falt på bidraget sendt inn av André Porsbøll Strømodden.

(drumroll) TA DA!

Bjørgvin Marknad logo 2

Forhåpentligvis, liker dere den også!

Hilsen fra oss i styret

______________

We wish to welcome old and new participants, intermediaries, volunteers and visitors  to this year’s market!

Planning is well underway and we hope you are looking forward to the market just as much as we do

We humbly wish to give our huge thanks to the last year’s board and volunteers for a fabulous effort in 2018! Thank you also to all participants from far and near who contributed to the atmosphere and communicating  – we truly appreciate you coming.

Last year we invited to a competition in connection with the new logo for Bjørgvin Market. The choice fell on the contribution submitted by André Porsbøll Strømodden.

(drum roll) TA DA!

Bjørgvin Marknad logo 2

Hopefully, you like it as well!

Greetings from us on the board

Foredrag på årets marked

I år kan vi tilby flere interessante foredrag:


Geir Uldal vil vil holde foredraget «Vetter og andre naturvesen» som tar for seg folketroen i Norge under vikingtid og middelalder. Gudelæren om Æser, Jotner, Yggdrasil og Ragnarok er jo kjent for de fleste. I dette foredraget vil det i stedet bli fokus på den mer dagligdagse delen av folketroen, de underjordiske og andre vesner som folk forholdt seg til i det daglige.

I tillegg vil vi få et foredrag av Espen Kutschera som han har kalt «Sko i vikingtiden og middelalderen, en innføring«. Dette blir lærerikt, nyttig og interessant.
Espen vil også holde omvisning på området, hvor en har både historiske samt forhistoriske funn og verk av interesse. Dette er en fantastisk mulighet til å lære mer om området, som vi har fått låne av Hordamuseet og Bymuseet alle disse årene og er blitt så glade i.
Vi gleder oss!

EspenEspens Leir27-2014

Krigerne kommer!

Det er med stolthet og glede vi kan meddele at årets fightercamp blir rekordstor! 40 påmeldte og 12 telt, fra Fekteklubben Frie Duellister, Bergen Hema og Kongshirden 1260! Dette borger for god stemning og vi gleder oss til å møte alle! Husk å ta turen innom, hvor de i år vil være plassert på den øvre leiren!


ENGLISH

It is with pride and joy we can say that this year’s fightercamp will be bigger than ever! 40 participants have announced their attendance, from Fekteklubben Frie Duellister, Bergen Hema and Kongshirden 1260! They will certainly bring good mood and we are looking forward to meeting them all! Remember to pay them a visit at the upper camp area!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Årets plakat!

Her er årets flotte BM plakat, laget av vår egen Julie; frivilligansvarlig og multitalent!
Bare å like og dele av hjertens lyst, og om noen vil printe ut og henge opp rundt om kring så er vi veldig takknemlig for det. Evt. legge fra seg ved kaffetrakteren på jobben, så er man sikker på at alle ser den 😉
plakat 2018 medlogo
Klikk på plakaten for å laste ned i full størrelse!

8. mai – BM 2018 nærmer seg!

Gratulerer med dagen, håper alle har fått nyte det nydelige været og kjent litt på forsommerstemningen. 
Fremover vil vi poste litt informasjon om ulike hendelser som kommer nå frem mot Bjørgvin Marknad, samt info om selve marknaden og ting som vil skje der. 
Håper folk vil like og dele det de finner interessant, slik flest mulig får med seg årets marked.
Også i år får vi besøk av vikingskipet Håkon Håkonsson som vil ta med seg små og store på tur på fjorden! 
Dette er en fantastisk mulighet til å oppleve å gå ombord i et ekte vikingskip, omgitt av den stemningen bare et ekte marked gir, med flere hundre deltagere i tidsriktige antrekk og telt, leirbål, musikere,krigere og håndtverkere.
Nytt av året er at billettene til vikingskipet selges i inngangsboden, der det også er mulig å betale med kort.
Håper flest mulig små og store setter av første helgen i juni til et besøk i vår egen fortid!

DSC_1289.JPG

Bli medlem!

Nå er det under en måned igjen til årets vakreste eventyr og vi benytter anledningen til å oppfordre alle som vil til å melde seg inn i Bjørgvin Marknad. Send en e-post med navn, telefonnummer, fødselsdato, adresse og type medlemskap (f.eks. «student») til styret.bjorgvinmarknad@gmail.com , merket «Innmelding».

Det koster:

50,- for student/barn/honnør,

100,- for ordinært medlemsskap og

200,- for familiemedlemsskap (husstand).

Kontonummer 0539 25 78724, og husk å merke betalingen med navnet til den betalingen gjelder!

Vi arrangerer allmøter, kurs og ulike sosiale aktiviteter for medlemmene våre i løpet av året! – og er selvfølgelig alltid glade hvis noen vil engasjere seg i arrangørgruppen som jobber for å få i stand festivalen hver første helg i juni!

Bli medlem!.doc