Arrangørgruppe

 

Vi i styret har besluttet å ha en arrangørgruppe for markedet.

Bjørgvinmarknad vokser og de praktiske oppgavene under markedet blir flere og mer omfattende. Som styremedlem har en tidligere hatt ansvar for driften under markedet. De frivillige er en uvurderlig og nødvendig hjelp for å gjennomføre markedet og den ordningen vil fortsette som før parallelt med arrangørgruppen. Vi ser likevel nå at vi trenger flere hender for å utføre alle praktiske gjøremål som trengs ved opprigging, under markedet og ved nedrigging. Våre medlemmer er hjertelig velkommen til å melde seg til arrangørgruppen.

Om en ønsker å være med i arrangørgruppen kan en melde fra om hvilke oppgaver en kunne tenke seg å ha og i hvilket omfang, under hele eller deler av markedet. Vi ønsker at arbeidsoppgavene blir delt opp og fordelt slik at et medlem av arrangørgruppen har sitt ansvarsområde alene eller sammen i en gruppe. En vil få god innføring på forhånd og kunne ha tett kontakt med styret, gjerne med en kontaktperson.

De områder vi ønsker hjelp er:

Kafeen

Der kan arrangørgruppen delta i samarbeid med kafeansvarlig fra styret i planlegging av utforming, evt innkjøp, delansvar for frivillige i samarbeid med Audun. Ansvar for innkjøp av varer som går tomt under markedet. Klargjøring før åpning og rydde etter stengetid.

Historisk mat

I samarbeid med ansvarlig i styret kan arrangørgruppen her bygge opp ildsted og bære på plass benker og utstyr før markedet. På forhånd kan en dele på oppgaven om å lage deig til brød, lage ramsløksmør, rydde og vaske før markedet åpner. Under markedet kan en ha delansvar for frivillige og for driften i samarbeid med ansvarlig i styret. Etter markedet ha ansvar for å rydde og vaske.

Gilde

Ha praktiske oppgaver i forhold til gildet. Lage noe av maten, for eksempel forretten og desserten. Da vil en få god innføring i dette på forhånd, evt være med på innkjøp av varer. Å være til hjelp under selve gilde med å sette frem og evt. servere.

Opprigg / nedrigg

Hjelpe til med opprigging og få alt på plass før markedet, hente ting fra lageret. Fordel om en da kan disponere bil eller kjøre den bilen som markedet leier. Etter markedet hjelpe til med å rydde alt på plass og kjøre det til lageret.

Praktiske oppgaver

Om en ønsker å være en person som kan stille opp under markedet til oppgaver som dukker opp, for eksempel innkjøp av varer som går tomt, bære ved, være bålvakt deler av døgnet, ta vakter om frivillige blir syke eller melder avbud på kort varsel.

 

Dette er hva vi har tenkt til nå. Kan hende det blir litt forandringer i utformingen etter hvert som det nærmer seg marked. Det avhenger av de som melder seg og hva de kan tenke seg for oppgaver.

Vi er stolte over markedet vårt og over medlemmene våre og er glade for at markedet vokser. Gjennomføringen av markedet er basert på frivillig arbeid. Ingen av oss får lønn for den jobben vi gjør. Vi ønsker likevel gi goder til de som er villige til å gi oss en ekstra hånd som takk for hjelpen.

Vi tenker at gildebilletter kan være en slik gode. Om noen ønsker noe annet i gjengjeld, er det bare å melde det til styret. Vi vil etterstrebe å la godene stå i forhold til innsatsen.

Om noen synes dette er interessant og om de ønsker å delta i arrangørgruppen skriv en mail til

styret.bjorgvinmarknad@gmail.com

 

– Hjertelig hilsen alle oss i styret

vi gleder oss til markedet og til å se dere igjen på Hordamuseet

 

Reklamer