Triste nyheter for BM 2020 / Sad news regarding BM 2020.

Kjære medlemmer og alle dere som er en del av BM.

Med hensyn til dagens Corona-situasjon, har styret vedtatt at Bjørgvin Marknad 2020 som skulle vært arrangert 5.-7. juni i år, ikke kan gjennomføres.

Vi har bevisst ventet så lenge med å ta avgjørelsen for å være helt sikker på at vi tar rett beslutning.

På vegne av Styret beklager jeg sterkt at det ikke blir BM 2020, men BM kommer sterkt tilbake 4.-6. juni i 2021.

Styret vil ligge på vent til restriksjoner har normalisert seg, og vil jobbe mot best mulig årsmøte når det blir tid for dette.

Vi er tilgjengelig for kontakt på e-post og Facebook.

God påske og håper alle holder seg friske.

Beste hilsen,
Tom Dall-Larsen
og hele Styret for BM2020.

________________________________________________________________________________________________

Dear members and all of you who are a part of BM.

Regarding the Corona situation, the board has decided that Bjørgvin Marknad 2020 which should have been arranged June 5th through 7th this year, can not happen.

We have waited this long on purpose to decide, to be certain in our decision.

On behalf of this year’s board, I am very sorry that BM2020 has to be cancelled, but we will see you all for BM 2021 , June 4th through 6th.

The board will await news on the restrictions from our government, until things normalize. Meanwhile we will work towards our general assembly this autumn.

We will be available via e-mail and through our Facebook group.

Happy Easter to all, and stay healthy.

All the best, ,
Tom Dall- Larsen
and the board of BM2020.

Styremedlemmer BM 2020. / Board members of BM 2020.

Tom

Tom BM2020 Chief


Tom Dall-Larsen. Leder. Tom er 48 år og jobber som kjøkkensjef. Ble med i BM i 2015. Har blant annet vært frivillig og sørget for mat til gildet på markedet noen år. Tom er gift med Annhja, og har blitt glad i, og engasjert i Bjørgvin Marknad på den måten. Har som oppgave å holde oversikt og ha is i magen under planlegging og utførelse av Bjørgvin Marknad 2020.

Tom Dall-Larsen. Chief. Tom is 48 years old, and works as a chef. Joined BM in 2015. Has been a volunteer and provided food for the BM feast a couple of years. Tom is married to Annhja, and has grown to love Bjørgvin Marknad and is eager to contribute. His tasks are to keep on top of things and keep calm during planning and making Bjørgvin Marknad 2020 happen.

___________________________________________________________________________________________________________

Anne-Mette

Anne-Mette BM2020 Vice chief


Anne-Mette Kristiansen. Nestleder og PR. Anne-Mette er glad i vikinglivet og har erfaring som viking i det Askøybaserte laget Fenring. Har deltatt på BM og andre markeder i mange år. Anne-Mette sine oppgaver er å samarbeide med Tom om lederoppgaver, og evt steppe inn der det blir nødvendig. Ellers har Anne-Mette også tatt på seg PR-arbeid, sammen med Annhja.

Anne-Mette Kristiansen. Vice chief and PR. Anne-Mette loves life as a viking and is experienced in being a viking from the Askøy based organization Fenring. She has attended BM as a participant many times. Anne-Mette’s tasks are to cooperate with Tom in leading BM, and step in if necessary. Other than that, Anne-Mette has also taken on PR together with Annhja.

____________________________________________________________________________________________________________

Hermina

Hermina BM2020 Treasurer


Hermina Gjertsen Økonomiansvarlig. Hermina var en av dem som startet Bjørgvin Marknad i 2003, og var leder de første årene. Da vi flyttet til Hordamuseet fikk hun to flotte barn med sin mann Even, og var borte fra styret noen år. Har vært i styret igjen siden 2016, da som leder, og de to siste årene som øknonomiansvarlig. Under markedet skal Hermina balansere pengeskrin, kvitteringer, veksel, dagsoppgjør.

Hermina Gjertsen. Treasurer. Hermina was one of the founders of Bjørgvin Marknad back in 2003. She was the chief for the first years. When we moved the market to Hordamuseet she had two beautiful children with her husband Even, and took a leave of absence for a few years. She returned to the board in 2016, elected to be cheif again, and for the last two years she has been treasurer. During the market she will balance the treasure chest, receipts, change and accounting.

_____________________________________________________________________________________________________________

Annhja

Annhja BM2020 Secretary


Annhja BSN Nielsen. Referent, PR og førstehjelp. Utdannelse i helsefag. Har vært med i BM siden 2005, hvorav både som leder og nestleder. Kun ett og annet år innimellom uten styreverv. Har i flere år også hatt ansvar for BMs ukentlige medlemstreff i Kulturhuset på Nesttun. Styreverv i år er referent, og PR sammen med Anne-Mette. På markedet finnes Annhja i Info-teltet, med blant annet førstehjelp.

Annhja BSN Nielsen. Secretary, PR and first aid. Educated health proffesional. Member of BM since 2005, where of both chief and vice chief. Only a year or two inbetween without duties as a board member. Has been responsible for the weekly gettogethers in Kulturhuset at Nesttun for several years. This year’s duties are; report writing, and together with Anne-Mette working with promotion. During the market you can find Annhja in the info-tent, doing amongst other things; first aid.

_______________________________________________________________________________________________________________

Even

Even BM2020 Camp Manager


Even A. Gjertsen. Styremedlem, og leirsjef. Even var også med å stifte Bjørgvin Marknad i 2003. Har vært nestleder, leder, leirsjef, og også ute av styret da han fikk barn med sin kjære Hermina. Er nå sterkt tilbake, og skal være leirsjef, og ha kontroll på deltakere og leiroppsett og logistikk på leiren, både før, under og etter markedet. Han gjør denne jobben både med stø hånd, myndig mine,og enormt med humor når anledningen byr seg. Svinger gjerne sverd.

Even a. Gjertsen. Board member and camp manager. Even was also one of the founders of Bjørgvin Marknad in 2003. Has been chief, vice chief, camp manager, and also took a leave of absence when he became a parent together with his dear Hermina. Is back in the board again, and will manage the camp, oversee the participants and placements and logistics, both before, during and after the market. He will manage the camp with a firm hand, confident attitude, and a whole lot of humour whenever the occation allows it. Won’t mind swinging the sword.

________________________________________________________________________________________________________________

Audun

Audun BM2020 Assistant camp manager


Audun Nordbustad Sara Skree. Styremedlem og assisterende leirsjef. Audun startet i BM som frivillig i tenårene. Velvillig type, som har blitt med i styret og hatt verv som frivilligansvarlig noen år etter dette. Svinger gjerne sverd på fritiden, og er god å ha som hjelper til diverse gjøremål før, under og etter markedet.

Audun Nordbustad Sara Skree. Board member and assistant camp manager. Audun started out in BM as a volunteer in his teen years. Friendly and willing, and has later joined the board and done tasks like managing the volunteers. Will also be seen swinging a sword from time to time, and is good at lending a hand for different tasks before, during and after the market.

_________________________________________________________________________________________________________________

Charlotte

Charlotte BM 2020 Volunteer manager


Charlotte Uglehus. Styremedlem og frivilligansvarlig. Har vært deltaker på BM siden i fjor, men har besøkt markedet i åresvis pga sin interesse for vikingtid. Har erfaring både fra helsevesenet og som dørvakt i utelivet. Stiller i år som førstereis i styret og derved som arrangør av BM. Skal under markedet ha ansvar for de frivillige, og kafeen, og har lov å bruke Audun og oss andre til assistering og rådgivning. Blir under markedet å finne i farta for å koordinere vaktposter og vaktlister og assistere på førstehjelp.

Charlotte Uglehus. Board member and volunteer manager. Has been participating at BM since last year, but have been visiting us for years before due to her interrest in the viking age. Is an experienced health care proffesional and a bouncer. Is on her first voyage in the BM board and by that is also an arranger of the market. Will manage the volunteers during the market. She will also be managing the kafe. She is allowed to use Audun and the rest of us to assist and for guidance. Will be seen on the move during the market, to coordinate workplaces, shift schedules and will also assist with first aid.